Stevia i framtiden

steviaprocessNär Stevia var godkänt som livsmedel i USA, Australien, Nya Zeeland och Frankrike, blev den till slut godkänd i EU-länderna.

Då kanske man, som konsument, tänker att ”det var väl på tiden” och att nu är saken klar: Stevia är nyttigt, bra och godkänt. Då är det bara att köpa, allt från torkade blad till extrakt, likaså livsmedel som är sötade med Stevia. Riktigt så är det tyvärr inte…

För det första – hur är den Stevia man köper framställd, egentligen?

De stora läskedrycksbolagen (ett börjar med C och ett annat med P) har var för sig tagit flera patent på metoder att extrahera det som är ”endast sött” i Stevian; Rebaudasid A (kallas ”RebA”) – och har lyckats tillverka ett extrakt med hela 97% RebA. Det är den Stevian som godkänts i USA, Australien och Nya Zeeland. Det låter väl bra? Ja, men det finns mer man borde veta!

Hur framställs läskedrycksjättarnas Stevia-extrakt? Jo, dels med patenterade metoder som de helst vill behålla för sig själva. Dels med metoder som verkligen kan och borde ifrågasättas. Extraheringsmetoderna som jättarna tagit patent på inkluderar användande av bl a Aceton, Metanol och Ammoniak. Hur detta påverkar miljön och den slutliga produkten känner vi inte till, men självklart borde detta redovisas och vara känt.

För det andra – vad är det för Stevia man köper, egentligen?

När marknaden för Stevia nu växer i raketfart, finns snart många tillverkare och mellanhänder som odlar, tillverkar, extraherar och marknadsför på olika sätt. Vissa kanske med bekämpningsmedel, vissa kanske med genmodifierade plantor, andra med farliga ämnen i extraheringsprocessen, andra blandar ut med tvivelaktiga produkter…

Det finns en del-lösning på detta problem som du som konsument bör känna till: